⚽️Hoạt Động Trong Game – Cày Xu – Săn Đồ

Thông Tin Hoặt động , NPC và vật phẩm liên quan

 

Tên hoặt động Hình ảnh NPC nhận nhiệm vụ Thông Tin chi tiết về xu và Exp
Tín Sứ
 • Vị trí: Thành Thành Đô 377/318 , Đại Lý 208/194
 • Thời Gian :  full giờ 
 • Hoàn Thành :
 • + 5,6,9 tỷ Exp => Lần 1,2,3 
 • 10 Võ Lâm Lệnh
 • + 10 xu
 • + 1 Tín Sứ Bảo Rương = 10xu/1 cái
 • + 25 điểm hoạt động
 •  Mỗi nhân vật chỉ đi được 2 lần/1ngày
 •  Dùng Thiên Bảo Khố Lệnh có thể đi thêm 1 lần
Boss Sát Thủ
 • Vị trí: Thành Tương Dương 188/200 và các thành thị khác
 • Thời Gian :  full giờ
 • Hoàn Thành : 
 • + 1,5 tỷ Exp khi hoàn thành 1 nhiệm vụ
 • + 5 điểm hoạt động
 • + 1 Võ Lâm Lệnh
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 8 lần/1ngày
Kiếm Gia
 • Vị trí: Tương Dương 195/201 truyền tống lên Thí Luyện Cốc
 • Thời Gian :  full giờ 1h=> 1 lần
 • Hoàn Thành : 
 • + 2 tỷ /1 ải = 2 VLL + 5 xu
  • + Bảo Rương Kiếm Gia = 10xu/1 cái
 • + Ải Cuối Long Cữu Thiên nhận 10 tỷ + 1.000 xu
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 3 lần/1ngày
 •  25 điểm hoạt động / mỗi ải
Vượt Ải
 • Vị trí: Thành Tương Dương 188/200 và các thành thị khác
 • Thời Gian :  full giờ 1h=> 1 lần
 • Hoàn Thành : 
 • + Qua mỗi ải: 2 tỷ EXP
 • + Ải cuối:  2 tỷ Exp + 20 xu + 20 Võ Lâm Lệnh
 • + Bảo Rương Vượt Ải = 10xu/1 cái
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 2 lần/1ngày
 • * Dùng Long Huyết Hoàn có thể đi thêm 1 lần
 • Hoàn thành ải 25 điểm hoạt đông + Bảo Rương HKMP random 1-5
Viêm Đế
 • Vị trí: Biện Kinh 214/198 và các thành thị khác
 • Thời Gian : 08h25, 10h25, v.v. 18h25, 20h25, 22h25′
 • Hoàn Thành : 
 • 2 tỷ  Exp/ 1 ải  + 5 xu + 5 Võ Lâm Lệnh
 • 2 tỷ Exp/1 người =>  Giết người
 • Thắng Ải Cuối :
 • 3 tỷ Exp + 50 xu + 50 VLL
 • + Viêm Đế Bí Bảo = 5xu/1 cái
 • *Mỗi nhân vật có thể đi full 5 lần trên 1 ngày
 • 30 điểm hoạt động / ải 10
 • 25 điểm hoạt động / ải cuối
Vận Tiêu Untitled
 • Vị trí: Phượng Tường (Bến Thuyền)
 • Thời Gian :  full giờ 
 • Hoàn Thành : 
 • + 7 tỷ Exp + 5 xu
 • Cướp tiêu rớt Hộ Tiêu Lệnh
 • + 1 Hộ Tiêu Lệnh = 5xu/1 cái
 •  Mỗi nhân vật chỉ đi được 4 lần/1ngày
 •  Dùng Hỗn Nguyên Linh Lộ mới có thể Vận Tiêu . 
 • 15 điểm hoạt động
Boss Hoàng Kim
 • Vị trí: toàn bản đồ thế giới
 • Thời Gian : 10h45, 11h45,12h45,13h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, 18h45, 19h45, 20h45, 21h45, 22h45, 23h45, 00h45, 01h45, 02h45, 03h45, 04h45, 05h45
 • Hoàn Thành : 
 • 2 tỷ Exp /  Team giết , xung quanh boss nhận 1 tỷ Exp
 • Random vật phẩm :
 • BK 21-23, 50 xu, 50 VLL
 • + Bảo Rương Boss = 20 xu/1 cái
 • =====> giết: 50 điểm tích lũy
  =====> Ké: 10 điểm tích lũy
 • + Giết 50 Boss đổi thưởng Thần Tài Gõ Cửa 2019
 • và 1 số vật phẩm có giá trị khác…
Phong Lăng Độ
 • Vị trí: Phong Lăng Độ bến 1 , 2 , 3
 • Thời Gian : Full giờ
 • Hoàn Thành : 
 • 2 tỷ Exp khi hoàn thành mỗi chuyến đi + 20 Võ Lâm Lệnh + 10 xu
 • + Giết Boss Thủy Tặc 3 tỷ  +10 xu
 • 10 Võ Lâm Lệnh  / 1 Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh 
 • + Bảo Rương Thủy Tặc = 20xu
 • Hoàn thành: 20 điểm tích lũy
 

Tống Kim 

Thời Gian : 11h, 13h, 15h, 19h, 21h

Trận 21h hằng ngày:

Top 1 : Vòng Sáng Top 1+ 5.000 Xu + 2.000 VLL
Top 2 : Vòng Sáng Top 2+ 4.900 Xu + 1.500 VLL
Top 3 : Vòng Sáng Top 3+ 4.800 Xu + 1.000 VLL

Top 4 : Vòng Sáng Top 1+ 4.700 Xu + 400 VLL
Top 5 : Vòng Sáng Top 2+ 4.600 Xu + 400 VLL
Top 6 : Vòng Sáng Top 3+ 4.500 Xu + 400 VLL

Top 7 : Vòng Sáng Top 1+ 4.400 Xu + 400 VLL
Top 8 : Vòng Sáng Top 2+ 4.300 Xu + 400 VLL
Top 9 : Vòng Sáng Top 3+ 4.200 Xu + 400 VLL

Top 10: Vòng Sáng Top 1+ 4.100 Xu + 400 VLL
Top 11 : Vòng Sáng Top 2+ 4.000 Xu + 400 VLL
Top 12 : Vòng Sáng Top 3+ 3.900 Xu + 1.000 VLL

Top 13: Vòng Sáng Top 1+ 3.800 Xu + 400 VLL
Top 14 : Vòng Sáng Top 2+ 3.700 Xu + 400 VLL
Top 15 : Vòng Sáng Top 3+ 3.600 Xu + 400 VLL

Top 16 : Vòng Sáng Top 1+ 3.500 Xu + 400 VLL
Top 17: Vòng Sáng Top 2+ 3.400 Xu + 400 VLL
Top 18 : Vòng Sáng Top 3+ 3.300 Xu + 400 VLL

Top 19 : Vòng Sáng Top 1+ 3.200 Xu + 400 VLL
Top 20 : Vòng Sáng Top 2+ 3.000 Xu +400 VLL

👉 Lưu ý: Sau khi xong top hệ thông tự trao khi hết trận, thoát trận hoặc treo acc thì không đc tính TOP________________________________________
👉 Sau đây là tính theo top điểm tích lũy trận nào cũng có nha ae!
👉 Yêu Cầu trên 1000 điểm trở lên
🔥Bên Thắng : 6 tỷ Exp + 60 xu + 50 VLL
🔥Bên Thua : 3 tỷ Exp + 45 xu +  50 VLL

🔰Mốc 1.000 điểm :
+ 1 tỷ kn + 10 VLL
+ 50 xu
+ Tống Kim Tích lũy bao :10

🔰 Mốc 3.000 điểm :
+ 1 tỷ + 50 VLL
150 xu
+ Tống Kim Tích lũy bao :30

🔰 Mốc 6.000 điểm :
+ 1 tỷ + 1.000 VLL
300 xu
+ Tống Kim Tích lũy bao :60

🔰 Mốc 10.000 điểm :
+ 1 tỷ + 1.500 VLL
400 xu
+ Tống Kim Tích lũy bao :100

🔰Rơi ra Đặc Thám Bảo Rương = 5xu/1 cái

Boss 

Côn Lôn Tam Thánh

 

 • Vị trí: Chiến Long Động
  • Thời Gian : 12h30, 19h30
  • Hoàn Thành : 
  • + Kết thúc boss 20 tỷ Exp , xung quanh 10 tỷ Exp
  • + Bảo Rương Boss 10 xu /1 cái
  • + 5.000 xu
  • + 1.000 Võ Lâm Lệnh
  • + Vô số những vật phẩm giá trị khác
  • ===> 30 điểm tích lũy
Boss

Lý Bạch Kiếm Tiên

 

 • Vị trí: Chiến Long Động
  • Thời Gian : 12h30, 19h30
  • Hoàn Thành : 
  • + Kết thúc boss 20 tỷ Exp , xung quanh 10 tỷ Exp
  • + Bảo Rương Boss 10 xu /1 cái
  • + 5.000 xu
  • + 1.000 Võ Lâm Lệnh
  • + Vô số những vật phẩm giá trị khác
  • ===> 30 điểm tích lũy
 Quả Hoàng Kim  

 • Thời gian ra : 12h, 19h
 •  Lượm 1 trái = 500 xu
 • 5 điểm hoạt động / mỗi trái lượm được
 Lồng Đèn Bang Hội bVmVDO
 • Vị trí:  Chiến Long Động
 • Thời gian :  Từ 20h đến 22h20
  • + Cách 10 phút  xuất hiện 1 lần(20h00, 20h10, 20h20)
  • + Chỉ có Bang Chủ mới mở được lồng đèn, nếu bị dính skill phải mở lại từ đầu
 • Phần thưởng : 500 xu
 Truy Tìm ADM  Untitled
 • Thời gian :
  • + Từ 22h đến 22h02
  • + Từ 22h30 đến 22h32
  • + Từ 23h00 đến 23h20
  • + Cách 5 phút Admin xuất hiện 1 lần
 • Phần thưởng : 500 xu
 • Admin sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại 1 trong các thành thị hoặc thôn dưới đây:
  • Tương Dương: (201,198), (200,208), (195,208), (189,203) , (190,192)
  • Thành Đô: (207,201), (397,315), (392,315), (385,313), (382,319)
  • Phượng Tường: (171,198), (198,206), (187,198), (196,195), (203,191)
  • Đại Lý: (184,197), (183,211), (183,211), (183,211), (183,211)
  • Ba Lăng Huyện: (207,201), (200,203), (193,201), (195,199), (189,199)
  • Dương Châu: (214,194), (220,195), (206,202), (210,197), (223,190)
  • Vĩnh Lạc Trấn: (198,201), (200,202) , (196,204) , (208,202) , (209,205)
  • Tây Sơn Thôn: (205, 195), (212,194), (214,196), (212,199), (205,200)
  • Lưu ý: AE chú ý hệ thống sẽ chạy thông báo bên góc trái màn hình của Game, ae dựa vào địa điểm hệ thống đã thông báo mà tìm!
Vận Tiêu Bang Hội Untitled
 • Vị trí:  Ba Lăng Huyện(cổng 6h)
 • Thời Gian :  20h đến 20h25
 • Bang chủ nhận tiêu Ba Lăng Huyện(193/204)
  • Vị trí trả tiêu: Ba Lăng Huyện(225/215)
 • + 5.000 Xu
 • + 1.000 Võ Lâm Lệnh
 • + Vô số những vật phẩm có giá trị khác …
Đua Ngựa
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện 201/200
 • Đua Ngua:
 • Lấy Top 1- 70, acc Vip hay cùi đều tham gia được, tốc độ chạy như nhau :)
  * Lưu ý để trống hành trang khi bấm vào npc Về Đích để phần thưởng ko rớt ra ngoài
  * Mẹo khi đua ngựa: tranh thủ nhặt vật phẩm Hỗ trợ đường đua để làm đối phương choáng, chậm, tụt lùi về sau và tăng tốc độ chạy cho bản thân khi dùng vật phẩm nhặt được, chứ đừng cắm đầu mà chạy sẽ ko bao giờ chạy kịp :)
  Tọa độ về đích: 256,214

  + Top 1 : 2.000 xu + 20 VLL+ 2 tỷ exp
  + Top 2 : 2.900 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  + Top 3 : 2.800 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  + Top 4 : 2.700 xu + 20 VLL+2 tỷ exp
  …….
  + Top 10 : 1.100 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  + Top 9 : 1.000 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  + Top 8 : 900 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  …….
  + Top 15 : 600 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  + Top 16 : 500 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  …….
  + Top 24 : 700 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  ……….
  + Top 70 : 100 xu +20 VLL+ 2 tỷ exp
  ==> Các Top các về sau phần thưởng càng giảm dần

  Chúc AE tham gia vui vẻ!

7 Viên Ngọc Rồng
 • RA MẮT TÍNH NĂNG – TRUY TÌM 7 VIÊN NGỌC RỒNG 🌪🐉🌪
  – Cách tìm 7 Viên Ngọc Rồng:
  + Ngọc 1 Sao: Top 1,2,3 tống kim trận 21h hằng ngày
  + Ngọc 2 Sao: Boss Chiến Long Động 12h và 19h
  + Ngọc 3 Sao: Đổi 10 lần giết Boss HK
  + Ngọc 4 Sao: Viêm Đế ải Cuối
  + Ngọc 5 Sao: Kiếm Gia ải cuối
  + Ngọc 6 Sao: Mốc 5k,10k,15k,20k,25k,30k event xu
  + Ngọc 7 Sao: Vận Tiêu Bang Hội

  – Làm sao để triệu hồi Rồng Thần?
  —- Thu thập đủ 7 Viên Ngọc Rồng, ra bãi đất trống và sử dụng 7 Viên Ngọc Rồng! Hiện tại “Ngọc Rồng” vì loài người sử dụng sai mục đích nên những viên ngọc chứa đầy hắc khí và nó triệu hồi ra 1 con Rồng hung ác
  Tiêu diệt con Rồng hung ác này các bạn sẽ nhận được phần thưởng từ Rồng Thần!

  —- Phần Thưởng:

  RA MẮT TÍNH NĂNG – TRUY TÌM 7 VIÊN NGỌC RỒNG 🌪🐉🌪
  – Cách tìm 7 Viên Ngọc Rồng:
  + Ngọc 1 Sao: Top 1,2,3 tống kim trận 21h
  + Ngọc 2 Sao: Boss CLD 12h và 19h
  + Ngọc 3 Sao: Đổi 10 lần giết Boss HK
  + Ngọc 4 Sao: Viêm Đế ải Cuối
  + Ngọc 5 Sao: Kiếm Gia ải cuối
  + Ngọc 6 Sao: Mốc 5k event Xu
  + Ngọc 7 Sao: Vận Tiêu Bang Hội và săn Dragon Ball Boss 19h30 đến 20h30 hằng ngày

  – Làm sao để triệu hồi Rồng Thần?
  —- Thu thập đủ 7 Viên Ngọc Rồng, ra bãi đất trống và sử dụng 7 Viên Ngọc Rồng! Hiện tại “Ngọc Rồng” vì loài người sử dụng sai mục đích nên những viên ngọc chứa đầy hắc khí và nó triệu hồi ra 1 con Rồng hung ác
  Tiêu diệt con Rồng hung ác này các bạn sẽ nhận được phần thưởng từ Rồng Thần!

  —- Phần Thưởng:

  • + Kết thúc boss 20 tỷ Exp , xung quanh 10 tỷ Exp
  • + Bảo Rương Boss 10 xu /1 cái
  • + 5.000 xu
  • + 1.000 Võ Lâm Lệnh
  • + Vô số những vật phẩm giá trị khác
  • ===> 30 điểm tích lũy

 

up1

BQT Võ Lâm DO MEM kính bút !!