⚽️Event – Nâng Cấp – Trang Bị

 Thông Tin Event và vật phẩm liên quan

Tên Event Công Thức Ép Thông Tin chi tiết về Exp và Vật Phẩm
Event Tiền Vạn

 

1  VLL + 30 vạn

Max: 3000

 • Vị trí NPC Ghép:
  • Event Sự Kiện (trung tâm tương dương 194.204)
 •  Công dụng:
  •  Kinh Nghiệm : 100 triệu
  •  Vật phẩm:
   • Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh
   • Chiến Cổ, Lệnh Bài Tống Kim, Phi Tốc
Event Xu 1 VLL + 5 Xu

Max: 5000

 • Vị trí:
  • Event Sự Kiện (trung tâm tương dương 194.204)
 • Công dụng:
  • Kinh nghiệm: 150 triệu
  • Vật phẩm:
   • Võ Lâm Lệnh, Đằng Long Lệnh, Bí Kiếp 21-23
   • Bắc Đẩu Cơ Sở Thiên, Tín Vật Chuyển Phái
   • Ngọc trùng luyện, Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt,Phi Tốc, Đại Lực, Chiến Cổ
   • Càn khôn Song Tuyệt Bội, Nhật Kỷ Càn Khôn Phù
Mốc Event 1.000 Event Xu  

 • Vật phẩm:
  • 1 Đằng Long Lệnh, 1.000 Võ Lâm Lệnh
  • 5 Rương Hồng ảnh
  • 500 Rương Nhẫn +2 Cấp
Mốc Event 3.000 Event Xu  Vật phẩm:

 • 3 Đằng Long Lệnh, 3.000 Võ Lâm Lệnh
 • 15 Rương Hồng ảnh
 • 1.000 Rương Nhẫn +2 Cấp
Mốc Event 5.000 Event Xu  Vật phẩm:

 • 1 Nhẫn Càn Khôn +3 (7 ngày), gia hạn và đổi opt tại Thợ rèn Thần Bí Lâm An

Kính Chúc AE Ngon Miệng