⚽️ Tỉ Lệ Nạp Trong Game – Mốc Vip Trong Game


Bảng Giá Đổi Xu :

1 KNB = 100 Xu

Bảng Giá Nạp Thẻ :

10. 000 VNĐ = 10 KNB = 10 điểm tích lũy
20. 000 VNĐ = 20 KNB = 20 điểm tích lũy
50. 000 VNĐ = 50 KNB = 50 điểm tích lũy
100. 000 VNĐ = 100 KNB = 100 điểm tích lũy
200. 000 VNĐ = 200 KNB = 200 điểm tích lũy
500. 000 VNĐ = 500 KNB = 500 điểm tích lũy
1.000. 000 VNĐ = 1.000 KNB = 1.000 điểm tích lũy

Bảng Giá Chuyển khoản :

Chuyển khoản thêm 30% giá trị 
có hiệu lực từ 15h 1/10 trở đi

Hệ thống  VIP trong Server :

Mốc VIP Hình ảnh VIP Thông Tin chi tiết về vật phẩm nhận được khi đạt mốc VIP

VIP 1

100 điểm tích lũy

 

 • Phần Thưởng : 

  • 100 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP1( tăng công kích 10% + SL + NL 500)

VIP 2

200 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 200 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP2 ( tăng công kích 20% + SL + NL 1.000)

VIP 3

400 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 500 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP3 .( tăng công kích 30% + SL + NL 1.500)

VIP 4

600 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng :

  • 1.000 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP4 ( tăng công kích 40% + SL + NL 2.000)

VIP 5

 800 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 2.000 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP5 ( tăng công kích 50% + SL + NL 3.000)

VIP 6

1.000 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 4000 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP6 ( tăng công kích 60% + SL + NL 4.000)

VIP 7

1.500 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 5000 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP7 ( tăng công kích 70% + SL + NL 5.000)

VIP 8

2.000 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 6500 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP8 ( tăng công kích 80% + SL + NL 7.000)

VIP 9

2.700 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 7500 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP9 ( tăng công kích 90% + SL + NL 8.000)

VIP 10

3.500 điểm tích lũy

 • Phần Thưởng : 

  • 9000 Võ Lâm Lệnh
  • Danh hiệu VIP10 ( tăng công kích 100% + SL + NL 10.000)

qc

 

BQT Võ Lâm Hội Tụ trân trọng cảm ơn tất cả ae!